Članstvo u HIZ-u

OTVORENOST ZA ČLANOVE

Članstvo u udruzi Hrvatski izvoznici javno je i otvoreno za sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište, odnosno koje žive u Republici Hrvatskoj i koje izvoze ili namjeravaju izvoziti proizvode, robe i usluge, tj. sudjeluju i pomažu u izvozu te za sve koji promoviraju hrvatski izvoz.

PREDNOSTI ČLANSTVA

Hrvatski izvoznici su udruga koja predstavlja hrvatske izvoznike. Članstvom u Hrvatskim izvoznicima možete biti sigurni da će vaši poslovni interesi vezani uz izvoz biti dostojno zastupljeni na najvišem nivou i promovirani u medijima i općoj javnosti. Bit ćete na vrijeme informirani o svim važnim pitanjima i temama vezanim uz hrvatski izvoz.

VRSTE ČLANSTVA

  • SKUPNO – za tvrtke ili organizacije upisane u nadležni registar Republike Hrvatske koji prihvaćaju Statut i ciljeve HIZ-a
  • POJEDINAČNO – za fizičke osobe, građane Republike Hrvatske koji prihvaćaju Statut i ciljeve HIZ-a
  • POČASNO - imenuje Predsjedništvo HIZ-a, na temelju njihova doprinosa boljem radu i ostvarenju ciljevima HIZ-a
Download pristupnice:

Pristupnicu za članstvo u udruzi Hrvatskih izvoznika možete dobiti poštom ili telefaksom ukoliko nam uputite dopis na adresu: 
Hrvatski izvoznici, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb 

Ispunjenu pristupnicu od strane ovlaštene osobe koja će zastupati tvrtku u HIZ-u pošaljite na našu adresu; Hrvatski izvoznici, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb


Članarina:

Za članstvo u Hrvatskim izvoznicima plaća se mjesečna članarina prema navedenoj odluci Upravnog odbora.