Isporuke dobara poreznim obveznicima u EU

Iz novog Zakona o PDV-u

Kod isporuke dobara u druge države članice Europske unije pojam „izvoz“ zamjenjuje se pojmom „isporuke dobara unutar Europske unije“.

Od 1. srpnja 2013. godine ukidaju se fiskalne granice, što znači da isporuke dobara između Republike Hrvatske i drugih država članica više nisu u nadležnosti Carinske uprave, nego Porezne uprave koja će pomoću raspoložive poslovne dokumentacije izvršavati provjere u vezi isporučenih dobara u druge države članice.

Poreznim obveznicima koji obavljaju isporuke dobara u druge države članice Europske unije biti će potreban PDV identifikacijski broj, kako bi mogli obavljati isporuke dobara na zajedničkom tržištu Europske unije.

Isporuka dobara unutar Europske unije bit će oslobođena poreza na dodanu vrijednost uz uvjet da je dobro napustilo područje Republike Hrvatske i da strani porezni obveznik ima važeći PDV identifikacijski broj u svojoj državi članici, te da su PDV identifikacijski brojevi iskazani na računu.

Hrvatski porezni obveznik koji izvozi morat će provjeriti valjanost PDV identifikacijskog broja poslovnog partnera iz druge države. Provjeru PDV identifikacijskih brojeva poslovnih partnera iz drugih država članica moći će obaviti putem:

Provjera će se moći obaviti na dvije razine:

  • razina 1 - provjerava se samo valjanost PDV identifikacijskog broja,
  • razina 2 - provjerava se valjanost PDV identifikacijskog broja, naziv/ime i adresa poslovnog partnera.

Hrvatski porezni obveznici koji obavljaju isporuke unutar Europske unije stranom poreznom obvezniku izdat će račun u kojem će uz ostale propisane podatke obavezno navesti svoj PDV identifikacijski broj, PDV identifikacijski broj stranog poreznog obveznika te naznaku članka Zakona o porezu na dodanu vrijednost (sada članak 41. stavak 1. točka a) Konačnog prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost) ili Direktive 2006/112/EZ (članak138. stavak 1.) kojim je to oslobođenje popisano. Takve isporuke iskazivat će se u Obrascu PDV, pod točkom I. (Isporuke koje ne podliježu oporezivanju i oslobođene), pod točkom 3.

Nadalje hrvatski porezni obveznici za obavljene isporuke unutar Europske unije poreznim obveznicima iz drugih država članica podnose do 20. u mjesecu za prethodni mjesec Obrazac PDV-a i Zbirnu prijavu za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije. Podaci o isporukama dobara iz Obrasca PDV-a uspoređivati će se sa podacima iz Zbirne prijave.

Zbirna prijava ne podnosi se za obračunsko razdoblje (kalendarski mjesec) u kojem porezni obvezni nije obavljao isporuke dobara unutar Europske unije.

Hrvatski porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara unutar Europske unije ne mogu biti tromjesečni obveznici poreza na dodanu vrijednost, već postaju mjesečni.

VIŠE PROČITAJTE NA prewww.porezna-uprava.hr

Podijeli
li
0