Pregovori EU s Tunisom

Traži se očitovanje o preprekama u poslovanju s Tunisom

Pregovori EU s Tunisom
Zastava Tunisa

Pregovori EU-a s Tunisom o Sveobuhvatnom  sporazumu o slobodnoj trgovini – DCFTA započeli su u listopadu 2015. u vidu preliminarnih diskusija o svim područjima te je do sada održan samo jedan krug pregovora u travnju 2016.

DCFTA obuhvaća trgovinu poljoprivrednim proizvodima, sanitarne i fitosanitarne mjere, tehničke prepreke u trgovini, trgovinu i održivi razvoj, usluge i ulaganja, zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitne trgovinske mehanizme, javnu nabavu, tržišno natjecanje i državne potpore, carinske postupke te trgovinske aspekte energije.

Osnova na kojoj će se daljnji pregovori graditi je postojeće područje slobodne trgovine u okviru  Euro-mediteranskog  sporazuma  o  pridruživanju, koji je EU potpisala s Tunisom prije dvadeset godina.

Tekst Sporazuma (po područjima) objavljen je na web stranicama DG TRADE http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1490 na francuskom jeziku (jezik na kojem se Sporazum pregovara) dok je na engleskom jeziku (pod Factsheet) dostupno objašnjenje uz navedeni tekst po svakom području (poglavlju) radi lakšeg snalaženja.

Molimo da svoje sugestije, komentare i prepreke s kojima se susrećete u poslovanju s Tunisom dostavite najkasnije do 1. veljače 2017. na e-mail adrese: tatjana.vinkovic@mvep.hr i nada.mincic@mvep.hr.

U svrhu pregovora EK izradila upitnik koji je otvoren za sve dionike i moguće ga je ispuniti do 22. veljače 2017. a nalazi se na web stranicama

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225 

U nastavku možete pronaći informacije o preprekama za EU gospodarstvenike u poslovanju s Tunisom o kojima se raspravlja na sastancima Savjetodavnog odbora za pristup tržištu (MAAC).


Podijeli
li
0