Mogućnost prigovora na sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvota

Rok za predaju zahtjeva: 14. svibnja 2015.g.

Mogućnost prigovora na sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvota
Trgovinska politika

Obavještavamo vas da je 14. svibanj 2015. godine krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota, koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine.

U prilogu je lista proizvoda za koje su države članice EU-a zatražile sniženje ili ukidanje carina. Države članice i EK raspravljat će o navedenim zahtjevima u svibnju, lipnju i srpnju 2015. Po usuglašavanju stavova država članica i EK te propisane procedure odobrene će suspenzije/kvote stupiti na snagu 1.1.2016. 

U priloženoj listi navedeno je za koje se tarifne oznake (točno opisane) traži autonomna tarifna suspenzija ili kvota, država članica koja je podnijela zahtjev te država članica koja se tome protivi. S obzirom da se radi o radnom materijalu navedena lista nije prevedena na hrvatski jezik.

Ukoliko se u nekoj od država članica EU-a proizvodi roba za koju je zatražena suspenzija ili kvota, ta je država članica u mogućnosti uložiti prigovor na zahtjev te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili otvaranje kvote. Rok za prigovor na zahtjev druge države članice za sniženje/ukidanje carina ili otvaranje kvota 14. svibnja 2015. (iznimno i kasnije, a najkasnije do kraja svibnja 2015.).

Prigovor se podnosi elektroničkim putom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na obrascima (u prilogu) na hrvatskom i engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  ili  tatjana.vinkovic@mvep.hr .

U nastavku možete pronaći listu proizvoda za ukidanje/sniženje carina te obrasce za podnošenje prigovora na hrvatskom i engleskom jeziku.


Podijeli
li
0