Vlada Republike Hrvatske dodatno smanjuje trošarine i ograničava maržu na naftne derivate

Vlada Republike Hrvatske je na telefonskoj sjednici održanoj 6. lipnja odlučila dodatno smanjiti trošarine na naftne derivate - na benzine za dodatnih 40 lipa po litri što ukupno s prethodnim smanjenjem iznosi 80 lipa, a dizel za dodatnih 20 lipa ili ukupno 40 lipa, kao i za dodatnih 10 lipa, na 65 lipa po litri, smanjiti maržu trgovaca naftnih derivata na benzine, dizel i plavi dizel. 

Izmijenjena je Uredba o visini trošarina na energente i električnu energiju te Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata kako bi se smanjio, odnosno ublažilo rast cijena goriva i time spriječio dodatni cjenovni udar na građane.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković je najavio i da se novom uredbom uvodi 14-dnevno obračunsko razdoblje, odnosno da će se cijene naftnih derivata mijenjati svakih 14 dana. 

Nove će se uredbe primjenjivati od 8. lipnja 2022., a Uredba o trošarinama bit će na snazi idućih mjesec dana te će se nakon toga ponovno procijeniti situacija. 

Predsjednik Vlade je istaknuo i kako se uredbom dodatno ograničava marža proizvođačima i distributerima, i to za dodatnih 10 lipa. Tako se marža za benzinska i dizelska goriva smanjuje s 75 lipa na 65 lipa po liti, a za plavi dizel s 50 na 40 lipa po litri. 

Bez vladinih mjera dizel bi od 7. lipnja 2022. koštao 15,80 kuna po litri, dok bi za litru benzina građani morali izdvojiti 15,78 kuna po litri, a za plavi dizel 10,87 kuna, dok će stupanjem na snagu uredbi dizel koštati 13,08 kuna, benzin 13,50 kuna, a plavi dizel 9,45 kuna.

Vlada Republike Hrvatske je reagirala novim uredbama s obzirom da ovih dana istječe važenje uredbama koje su na snazi od prve polovice ožujka. 

Podsjećamo, na sjednici održanoj 7. ožujka 2022. Vlada Republike Hrvatske je na rast cijena goriva reagirala dvama uredbama, kojima je fiksirala maržu trgovaca naftnih derivata na osnovni eurosuper i eurodizel te plavi dizel, a privremeno je smanjila i trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo. Tako je Uredbom o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata ukupna marža za dizelsko i benzinsko gorivo fiksirana na 75 lipa po litri, a na plavi dizel na 50 lipa po litri. Izmjenama Uredbe o trošarinama Vlada je, pak, na rok od 90 dana smanjila trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo, i to za 40 lipa po litri bezolovnog motornog benzina te 20 lipa po litri dizelskog goriva. Uz to, Vlada je sredinom ožujka donijela Uredbu kojom se distributerima do kraja ove godine smanjuje posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište, s 30 lipa na jednu lipu po megadžulu (MJ), s procijenjenim učinkom od 50 lipa nižom cijenom goriva po litri. Prema do tada važećoj Uredbi, ako obveznik (distributer/opskrbljivač benzinskim i dizelskim gorivima) ne stavi na tržište minimalni propisani udjel biogoriva, mora platiti naknadu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvor: HINA

Podijeli
li
0