Usluge EU-Japan centra dostupne i hrvatskim subjektima

Usluge EU-Japan centra dostupne i hrvatskim subjektima
EU – Japan centar za industrijsku suradnju

Od 1. srpnja 2013. poslovni subjekti s područja Republike Hrvatske postali su kvalificirani za participiranje u poslovnoj podršci aktivnosti i usluga financiranih od Europske komisije. Nastavno na to obavještavamo vas da EU – Japan centar za industrijsku suradnju nudi niz mogućnosti hrvatskim gospodarskim subjektima.

Misija EU-Japan centra za industrijsku suradnju je promocija svih oblika industrijske, trgovinske i investicijske suradnje između Japana i EU te jačanje tehnoloških mogućnosti i konkurentnosti europskih i japanskih industrijskih sustava.

Glavne djelatnosti kojima upravlja EU – Japan centar su:

S ciljem olakšavanja participiranja subjekata malog i srednjeg poduzetništva iz EU-a u menadžerskim treninzima, isti se mogu prijaviti za stipendije koje financira Europska komisija.

Više informacija dostupno je na  http://www.eu-japan.eu

Podijeli
li
0