Uputa - osiguranje plaćanja trošarine

Uputa - osiguranje plaćanja trošarine
Carina - novosti

Donesena je nova Uputa za provedbu postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine, koja je stupila na snagu 20. siječnja 2014. Uputom se uređuje provedba postupka polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine – bankovna garancija, bjanko-zadužnica ili zadužnica te se dodatno razrađuje gotovinski polog kao instrument osiguranja plaćanja trošarine, koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Narodne novine, broj 129/2013).  

PRIDRUŽENI DOKUMENTI:

 

Podijeli
li
0