Uputa CU - unutarnja proizvodnja i privremeni uvoz

Carinska uprava objavila je Uputu 77/13 - Uputu o provedbi postupka puštanja robe u slobodni promet kod završetaka postupka unutarnje proizvodnje i privremenog uvoza.

Ovom Uputom propisuje se način podnošenja carinskih deklaracija kod završavanja postupaka unutarnje proizvodnje i privremenog uvoza, kada su ti postupci započeli prije dana pristupanja, pravila za obračun davanja, te provedba postupka carinjenja.

U takvim slučajevima, obračun uvozne carine utvrđuje se na temelju vrste uvezene robe, njezinog razvrstavanja(uključujući i carinsku stopu), carinske vrijednosti, podrijetla i količine u trenutku stavljanja u postupak, pod uvjetom da je deklaracija o stavljanju robe u postupak bila prihvaćena prije dana pristupanja. Uz obračun carinskog duga potrebno je obračunati i kompenzacijsku kamatu sukladno Članku 519. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice.

Kompenzacijska kamata u ovim slučajevima naplaćuje se za razdoblje od dana pristupanja do dana puštanja robe u slobodni promet. Pri tome, ako se podnosi carinska deklaracija za puštanje robe u slobodni promet čime se završava jedan od ovih postupaka, kompenzacijska kamata se ne obračunava ako je datum prihvaćanja takve deklaracije u srpnju 201 3. godine, jer se ista ne naplaćuje za razdoblje kraće od mjesec dana sukladno odredbi Članka 519. stavka 4. točke a) UPCZZ.


PREUZIMANJE DOKUMETA

Uputa o provedbi postupka puštanja robe u slobodni promet kod završetaka postupka unutarnje proizvodnje i privremenog uvoza

Podijeli
li
0