Upućivanje vozača cestovnog prometa na rad u druge države EU

Od 2. veljače 2022. godine primjenjuju se nova pravila EU vezana za upućivanje vozača u cestovnom prometu na rad u druge države EU. Prijevoznici će slati izjave (deklaracije) o upućivanju radnika i druge dokumente, prema potrebi, nacionalnim tijelima država članica u kojima njihovi vozači pružaju usluge cestovnog prijevoza, za prijevoze koje spadaju u opseg pravila o upućivanju, putem novog elektroničkog sustava RTPD  Road Transport Posting Declaration. Izjavu treba poslati u sustav prije početka prijevoza. Portal je povezan s Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI  Internal Market Information System) kako bi se omogućila komunikacija s nadležnim nacionalnim tijelima.

Portal RTPD dostupan je na poveznici: https://www.postingdeclaration.eu/landing

Na istom se mogu naći odgovori na često postavljana pitanja (FAQ) kao i video materijali koji objašnjavaju kako koristiti portal. 

Testno sučelje portala dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.postingdeclaration-training.eu/landing .

Za sve upite ili podršku postoji stranica za pomoć kojoj se može pristupiti izravno na https://www.postingdeclaration.eu/help

 Evidencija putem tahografa

Na temelju Uredbe (EU) 2020/1054 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa, od 2. veljače 2022. godine primjenjuje se izmijenjena odredba Uredbe 165/2014, iz članka 34., stavak 7., koji glasi:

"Vozač u digitalni tahograf unosi simbole zemalja u kojima je započeto i završeno dnevno radno vrijeme.

Vozač od 2. veljače 2022. unosi i simbol zemlje u koju uđe nakon prelaska granice države članice na početku prvog zaustavljanja u toj državi članici. To prvo zaustavljanje obavlja se na najbližem mogućem mjestu za zaustavljanje ili nakon granice. Kada se granica države članice prelazi na trajektu ili u vlaku, vozač simbol zemlje upisuje u luci ili na kolodvoru dolaska.

Države članice mogu od vozača vozila koji obavljaju prijevoz unutar njihova državnog područja zahtijevati unošenje detaljnijih zemljopisnih specifikacija uz simbol zemlje, uz uvjet da su države članice te detaljnije zemljopisne specifikacije priopćile Komisiji prije 1. travnja 1998.

Vozači nisu obvezni unositi podatke iz prvog podstavka ako tahograf automatski bilježi podatke o položaju u skladu s člankom 8."

Podijeli
li
0