Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

Rok za podnošenje prigovora: 8.studeni 2017.g.

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota
Trgovinska politika

U nastavku se nalazi lista proizvoda za koje su države članice EU-a zatražile sniženje/ukidanje carina u okviru novog ciklusa tarifnih suspenzija i kvota, su u mogućnosti uložiti prigovor na zahtjeve ako navedenu robu proizvode.

Lista nije prevedena na hrvatski jezik s obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama. U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) – neograničene količine ili kvota (Q/ količina i razdoblje), država članica koja je podnijela zahtjev i država članica koja se tome protivi.

Ako se  roba za koju je zatražena suspenzija ili kvota proizvodi u nekoj od država članica EU-a,  ta je država članica u mogućnosti uložiti prigovor te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili kvote.

Prigovor se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova elektroničkim putom na obrascima na hrvatskom i na engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  i/ili tonko.dolezal@mvep.

Krajnji rok za podnošenje prigovora je 8 studeni  2017.

U nastavku možete pronaći obrasce za podnošenje prigovora na hrvatskom i engleskom jeziku

Po usuglašavanju stavova država članica i EK te propisane procedure odobrene suspenzije i kvote stupit će na snagu 1.7. 2018., a odnosit će  se na sve države članice EU-a (bez obzira koja je država članica zahtjev podnijela).

Za više informacija možete se obratiti gđi. Nadi Minčić (tel. 6444 624) i gđi. Tatjani Vinković (tel.. 6444 623).

Podijeli
li
0