SSP sa zemljama CEFTE od 1.7. 2013.

Izvor: www.dutp.hr

PRIMJENA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I  REPUBLIKE ALBANIJE, BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE, KOSOVA, REPUBLIKE MAKEDONIJE, MOLDOVE  I REPUBLIKE SRBIJE OD 01. SRPNJA 2013. GODINE

 • Hrvatska članstvom u EU preuzima kako trgovinske tako i ugovorne odnose koje Europska unija ima s trećim zemljama
 • Danom članstva Republika Hrvatska se povukla iz CEFTA 2006 Ugovora
 • Od 01. srpnja 2013. godine hrvatski gospodarstvenici će s Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom , Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom primjenjivati Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju  (u daljnjem tekstu: SSP)
 • Od 01. srpnja 2013. hrvatski gospodarstvenici će u poslovanju s Kosovom i Moldovom primjenjivati MFN carine (načelo najpovlaštenije nacije) jer Europska unija s navedenim zemljama nema sklopljen Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 
   
  Promjene trgovinskog režima ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju sa zemljama potpisnicama Ugovora CEFTA 2006 
   
   
 • U trgovini industrijskim proizvodima Europske unije/Republike Hrvatske s Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Republikom Makedonijom primjenjuje se nulta stopa carine.
 • U trgovini industrijskim proizvodima Europske unije/Republike Hrvatske s Republikom Srbijom primjenjuju se nulta stopa carine osim za manji dio proizvoda na koje  se primjenjuju snižene carine u razdoblju od 01. 07. 2013. do 31. 12. 2013.  
 • U trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima primjenjuju se carine sukladno SSP-u Europske unije s Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Republikom Srbijom
 • Obzirom da Republika Hrvatska postaje članica Europske unije, Europska komisija pregovara u ime Republike Hrvatske i svih država članica prilagodbu SSP-a sa svakom pojedinom zemljom CEFTA-e sa osnovnim ciljem zadržavanja tradicionalne trgovine
 • Kada Europska komisija završi pregovore oko tehničkih adaptacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije sa svakom pojedinom zemljom CEFTA-e, informacije o promjenama trgovinskog režima naknadno ćemo objaviti na web stranici. 
 • U nastavku donosimo informacije o trgovinskom režimu, odnosno o carinama koje se primjenjuju na proizvode u trgovini između Europske unije/Republike Hrvatske sa svakom pojedinom zemljom CEFTA-e   


Republika Albanija

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Kosovo

Republika Makedonija

Moldova

Republika Srbija

Podijeli
li
0