Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnam

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnam
Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnam

01. kolovoza 2020. stupa na snagu Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnam Službeni list EU L207.

Sporazumom je dogovoreno ukidanje carina za 65% europskog izvoza u Vijetnam od 01. kolovoza 2020., a ostatak trgovine će se liberalizirati u razdoblju od deset godina kada se očekuje ukidanje više od 99% svih carina. Nadalje, zabranjuje se diskriminacija između uvezene i domaće proizvedene robe, trgovina će se odvijati sukladno pravilima WTO-a, osigurana je visoka razina zaštite prava intelektualnog vlasništva, zaštita 169. proizvoda zemljopisnog podrijetla EU proizvoda, trgovina uslugama, dogovorene su odredbe o javnoj nabavi sukladno WTO Sporazumu o javnoj nabavi te odredbe o održivom razvoju kako bi se podržala radnička prava, zaštita okoliša i socijalni razvoj uključujući i promidžbu održivog upravljanja šumama i ribarstvom te mehanizam za brzo rješavanje sporova.

Sporazumom je dogovoreno uklanjanje tehničkih i regulatornih prepreka trgovini robom kao što je dvostruko testiranje, promicanje primjene tehničkih i regulatornih normi poznatih u EU-u u sektorima motornih vozila, farmaceutskih proizvoda, medicinskih proizvoda i zelenih tehnologija, te povoljniji uvjeti trgovine koji se odnose na odobravanje izvoza europske hrane u Vijetnam.

Tekst sporazuma je dostupan na web stranici Sporazum o slobodnoj trgovini EU - Vijetnam.

Podijeli
li
0