Sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

Rok za podnošenje prigovora: 13. ožujak 2023.

Sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota
Trgovinska politika

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota je 13. ožujak 2023. godine do 10h, te će nakon obrade zahtjeva  i usuglašavanja stavova država članica i EK nakon propisane procedure stupiti na snagu 1. siječnja 2024. godine.  Odobrene suspenzije i kvote odnose se na sve države članice bez obzira koja je država članica podnijela zahtjev.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se EK putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.  

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:  

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

Tarifne suspenzije/kvote ne odobravaju se za gotove proizvode.

Zahtjev (obrasci u nastavku) je potrebno dostaviti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 10. ožujka 2023., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te u propisanom roku proslijedili EK.  

Za informaciju dostavljamo poveznice na važeće Uredbe:

Suspenzije:    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2583&from=HR

Kvote

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2563&from=EN

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130. 

Podijeli
li
0