Sedma skupština HIZ-a

utorak, 29. rujna 2015. godine, sjedište Končar-Elektroindustrija, Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb

Sedma skupština HIZ-a
Hrvatski izvoznici

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donesene na 3. telefonskoj sjednici Upravnog odbora HIZ-a održanoj 10. rujna 2015. u Zagrebu, pozivamo Vas na 7. skupštinu Hrvatskih izvoznika, koja će se održati u utorak, 29. rujna 2015. g., s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

Na 4. sjednici Upravnog odbora HIZ-a koja će se održati 21. rujna 2015.g. razmotriti će se prijedlog novog Statuta HIZ-a koji se mijenja po sili Zakona o udrugama/NN 74/14/ i koji će isti dan, 21. rujna 2015.g. biti objavljen na mrežnoj stranici udruge Hrvatski izvoznici – www.hrvatski-izvoznici.hr.

Svi članovi imaju mogućnost dostavljanja primjedbi i prijedloga o izmjenama i dopunama Statuta HIZ-a do 24 sata prije početka 7. skupštine HIZ-a odnosno do 28. rujna 2015.g. do 12.00 sati na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr ili na broj telefaksa 01/49 23 797. Sve dostavljene primjedbe i prijedlozi biti će obrađeni od strane pravnih stručnjaka zaduženih za izmjene i dopune novog Statuta HIZ-a i utvrđene da li su u skladu sa Zakonom o udrugama/NN 74/14/ te će biti iznijeti na 7. skupštini HIZ-a gdje će se o njima moći raspravljati i glasovati.

Napomena: na 7. skupštini HIZ-a neće biti mogućnosti davanja ad hoc prijedloga izmjena i dopuna novog Statuta HIZ-a.

Upravni odbor predlaže sljedeći dnevni red:

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 7. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

1)        Otvaranje Skupštine

2)        Izbor članova Radnog predsjedništva

3)        Izbor Verifikacijske i Izborne komisije

4)        Izvješće Verifikacijske komisije

5)        Usvajanje Dnevnog reda 7. skupštine HIZ-a

6)        Izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika

7)        Usvajanje novog Statuta HIZ-a / Uskladba s novim Zakonom o udrugama

8)        Imenovanje likvidatora HIZ-a

9)        Usvajanje novog Poslovnika o radu Skupštine

Svim članovima udruge poslan je poziv na kojem treba navesti imena i prezimena predstavnika za sudjelovanje na 7. skupštini HIZ-a koja će se održati 29. rujna 2015. godine s početkom u 12.00 sati u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, Zagreb.

Podijeli
li
0