Saziv 27.skupštine Hrvatskih izvoznika

dana 22. veljače 2024.g., od 12.00 sati

POZIV NA 27. SKUPŠTINU HRVATSKIH IZVOZNIKA

 

Upravni odbor HIZ-a

U Zagrebu, 08.02.2024.

Članovima HIZ-a,

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donesene na 6. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održane 8. veljače 2024. u sjedištu KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d., u Zagrebu, pozivamo Vas na 27. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u četvrtak, 22. veljače 2024. godine, s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, u Zagrebu.


PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 27. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA:

 

1)       Otvaranje Skupštine

2)       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3)       Usvajanje dnevnog reda 27. skupštine HIZ-a:

           1. Izbor članova Radnog predsjedništva

           2. Izbor Verifikacijske komisije

           3. Izvješće Verifikacijske komisije

           4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

         5. Izvješće Predsjednika o radu Udruge za 2023.g.

           6. Financijsko izvješće udruge Hrvatski izvoznici za 2023.g.

           7. Razno

                                                                                   Predsjednik UO HIZ-a

                                                                                         Davor Baković

Svim članovima HIZ-a je poštom poslan poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 27. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do srijede, 21. veljače 2024. godine do 12.00 sati slanjem  na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr.

Podijeli
li
0