Razvoj Hamburga - potencijalna prilika za hrvatske građevinare

Razvoj Hamburga - potencijalna prilika za hrvatske građevinare
Grad Hamburg

Senatorica Jutta Blankau, nadležna za poslove razvoja grada Hamburga, najavila je u slijedećih deset godina, izgradnju 20.000 stanova zajedno sa izgradnjom kompletne infrastruture, kao i uklapanjem proizvodnih kapaciteta u postojeću stambenu cjelinu. Kompletan istočni dio grada Hamburga, razvijati će se po novom konceptu, koji uključuje stanovanje i rad na istom mjestu, a ne više izgradnju isključivo stambenih naselja, a posebno izgradnju industrijskih četvrti. Novi koncept razvoja grada predviđa da se unutar stambenih zona uklope poslovne četvrti koje se bave djelatnostima koje ne zagađuju zrak i ne stvaraju pretjeranu buku. U takvim bi se četvrtima zapošljavali stanari, a četvrti bi imale vrtiće, kina, kazališta, trgovine. Time bi se putovanje na posao i s posla svelo na najmanju moguću mjeru i odteretilo prezagušeni gradski promet, čime bi se smanjilo i prometom uzrokovano zagađenje zraka.

Podijeli
li
0