Rasprava o reviziji politike kontrole izvoza EU

Dostupno on-line do 15. listopada 2015.

Rasprava o reviziji politike kontrole izvoza EU
EU Trade Policy

U okviru revizije politike kontrole izvoza, Europska komisija provodi javne konzultacije s ciljem prikupljanja komentara svih dionika procesa o samim ciljevima revizije i njenim mogućnostima, te njenog utjecaja na politiku kontrole izvoza EU. 

Komisija će koristiti rezultate konzultacija s ciljem utvrđivanja i primjene najprikladnijih regulatornih i ne-regulatornih postupaka te na temelju toga odlučiti hoće li i kako, na razuman, učinkovit i djelotvoran način, u skladu sa rezultatima, predložiti izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom. 

Europska komisija poziva sve zainteresirane da se upoznaju sa relevantnim materijalima dostupnim na njihovim stranicama prije početka konzultacija. Više informacija, uključujući i upitnike za ispunjavanje možete pronaći na poveznici: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190

Podijeli
li
0