Provjera valjanosti stranih PDV ID brojeva

izvor: www.porezna-uprava.hr

Prije nego što isporučite dobra ili pružite usluge vašem poslovnom partneru u Europskoj uniji trebate ga zatražiti njegov PDV identifikacijski broj kojim se koristi prilikom isporuka odnosno stjecanja  dobara i usluga na zajedničkom europskom tržištu.

Provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera je bitna jer ukoliko vaš poslovni partner nema valjani PDV identifikacijski broj vaša isporuka dobara ili usluga ne može biti oslobođena od PDV-a.

Provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja vašeg poslovnog partnera možete obaviti na Internet stranicama Europske komisije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

POSTUPAK:

  1. U padajućem izborniku „Member State“ odaberite državu članicu vašeg poslovnog partnera (ISO kod od dva znaka ispred PDV identifikacijskog broja označava državu članicu vašeg poslovnog partnera).
  2. Nakon što ste odabrali državu, u polje „VAT number“ unesite PDV identifikacijski broj vašeg poslovnog partnera (bez ISO koda države) te pritisnite „Verify“.

 Odgovor će biti DA ili NE

  • Yes, valid VAT number – PDV identifikacijski broj je valjan u trenutku provjere
  • No, invalid VAT number - PDV identifikacijski broj nije valjan ili nije ispravan u trenutku provjere

Ukoliko je odgovor NE, kontaktirajte vašeg poslovnog partnera te ga tražite da vam dostavi valjani/ispravan PDV identifikacijski broj kako biste svoju isporuku dobara ili usluga mogli osloboditi od PDV-a.

Većina država članica EU osim PDV identifikacijskog broja prikazuje također i ime/naziv i adresu poreznog obveznika. Međutim, nekim državama članicama nacionalno zakonodavstvo ne dopušta da se prikazuje ime/naziv i adresa poreznog obveznika, već se prikazuje samo informacija o valjanosti PDV identifikacijskog broja kojeg želite provjeriti.

Podijeli
li
0