Promjene: Bjanko mjenice kao instrument osiguranja duga

Izvor: www.carina.hr

Promjene: Bjanko mjenice kao instrument osiguranja duga
Carina - novosti

Sukladno članku 25. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (NN br. 70/2013), odobrenja za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja duga, a koja su izdana sukladno članku 453. stavku 1. i 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakona („Narodne novine", br. 161/03, 05/07, 70/08, 76/09, 29/11 i 10/13) važe do izdavanja odgovarajućih odobrenja prema odredbama sada važećeg Pravilnika, a najkasnije do 30. ožujka 2014. godine.

Sukladno odredbama članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima, podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja za namirenje duga ili mogućeg duga odobrava Središnji ured osobama koje tijekom carinskog poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju:

  1. pravodobno i u cijelosti namiruju svoje obveze prema Carinskoj upravi,
  2. nemaju nenamirenih dospjelih poreznih obveza
  3. pružaju bonitetna jamstva glede stabilnosti svojeg financijskog položaja i poslovanja,
  4. nisu kažnjavane za carinski prekršaj počinjen s namjerom izbjegavanja plaćanja duga

Ističemo da se polaganje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja za namirenje duga ili mogućega duga može odobriti isključivo osobama koje ispunjavaju naprijed navedene uvjete i koje imaju odobreni status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) sukladno članku 5.a Carinskog zakonika Zajednice.

Napominjemo, da je odobreni status ovlaštenog gospodarskog subjekta isključivo uvjet za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja za namirenje duga u svim carinskim postupcima iz članka 18. Pravilnika.

Za ostvarivanje statusa iz članka 20. Pravilnika, za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja za namirenje duga ili mogućega duga u slijedećim carinskim postupcima:

  1. postupak unutarnje proizvodnje radi uporabe robe pri gradnji ili remontu brodova u hrvatskim brodogradilištima,
  2. postupak unutarnje proizvodnje kada se proizvodnja obavlja na temelju ugovora sklopljenog između osobe iz Republike Hrvatske i osobe sa sjedištem u trećoj zemlji i uz plaćanje samo troškova proizvodnje (oplemenjivanje – lohn posao),
  3. postupak carinskog skladištenja za carinsko skladište tipa E koje je odobreno za smještaj i čuvanje privremeno uvezenih plovila i kamp kućica pod carinskim nadzorom,

odobrava Središnji ured osobama koje tijekom carinskog poslovanja u prethodnom 12-mjesečnom razdoblju:

  1. pravodobno i u cijelosti namiruju svoje obveze prema Carinskoj upravi,
  2. nisu kažnjavane za carinski prekršaj počinjen s namjerom izbjegavanja plaćanja duga ili ponovljeno kažnjavane za carinske prekršaje.

Ovim putem Vas izvješćujemo da ukoliko kao imatelj jednog od naprijed navedenih odobrenja želite i nakon 30. ožujka 2014. godine podnositi vlastitu bjanko mjenicu kao instrument osiguranja za namirenje duga, u obvezi ste podnijeti zahtjev nadležnom područnom carinskom uredu, sukladnoPrilogu 9. naprijed navedenog Pravilnika.

Još jednom napominjemo da je odobreni status ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) uvjet za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja za namirenje duga u svim carinskim postupcima iz članka 18. Pravilnika, a sam način ostvarivanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO) detaljno je objašnjen na web stranicama Carinske uprave (www.carina.hr);

link: http://www.carina.hr/e_carina/AEO.aspx).


PREUZIMANJE DOKUMENATA

Obrazac – Prilog 9. Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (NN, br. 70/2013)

Podijeli
li
0