Programi Centra za industrijsku suradnju EU-Japan

Mogućnosti za hrvatske tvrtke

Programi Centra za industrijsku suradnju EU-Japan
Centar za industrijsku suradnju EU-Japan

Centar za industrijsku suradnju EU-Japan osnovan je 1987. kao zajedničko tijelo Europske komisije i japanskog Ministarstva gospodarstva i najstarija je organizacija te vrste u Aziji. Primarni cilj njegovog djelovanja je usluga poslovnom sektoru, tj. promocija svih oblika industrijske, trgovinske i investicijske suradnje između EU i Japana te razmjene znanja i iskustava između europskog i japanskog poslovnog svijeta. Kroz 26-godišnje razdoblje svojeg djelovanja, Centar se profilirao kao iznimno vrijedan izvor informacija o industrijskim i drugim državnim politikama koje utječu na poslovni svijet u Japanu i EU,kao i važan pružatelj različitih oblika edukacije te stipendija za neke od svojih ili europskih programa. Kao takav Centar za industrijsku suradnju EU-Japan ima značajnu poslovnu ali i političku važnost u EU-japanskim odnosima,a trenutno daje i svoj doprinos diskusiji o budućem sporazumu o slobodnoj trgovini između EU i Japana. Jedan od posljednjih strateških prioriteta Centra je pomoć malom i srednjem poduzetništvu (MSP) s posebnim fokusom na aspektu internacionalizacije poslovanja.

Neke od aktivnosti Centra koje bi mogle biti zanimljive hrvatskim tvrtkama su slijedeće

  • HRTP (Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight) - program edukacije u Japanu za menadžere iz EU u trajanju od 4 ili 5 tjedana (jedanput godišnje). Program pruža priliku menadžima malih, srednjih i velikih poduzeća iz EU da iskuse kulturološke i gospodarske čimbenike koji uvjetuju i objašnjavanju japanska poslovna i tehnološka dostignuća. Centar snosi troškov obuke, putovanja unutar Japana, prevođenja i sl. Troškoeve putovanja u/iz Japana te smještaja snosi sama tvrtka. Za MSP postoji mogućnost stipendije od 3000 EUR.
  • WCM (World Class Manufacturing) - 5-dnevni program edukacije u Japanu za menadžere iz EU s područja proizvodnih djelatnosti (dva puta godišnje). Namijenjen je isključivo za menadžere iz EU s inženjerskim i WCM naobrazbom/praksom, program pruža dubinsku analizu japanske metodologije proizvodnje koja daje superiorni japanski standard proizvoda. MSP imaju mogućnost stipendije u iznosu 600 EUR, ostale kompanije plaćaju trošak obuke od 2000 EUR. Troškovi puta u/iz Japana i smještaja nisu pokriveni.
  • Nanotech Japan Cluster Mission 2015 - program za pronalaženje japanskih partnera za menadžere klastera s područja nano-tehnologije i pripadajuće kompanije iz EU, u trajanju od 1 tjedna, početkom 2015. (dio serije godišnjih klaster misija)
  • Enterprise Europe Network (EEN) - Japan - program EU za podršku MSP-u (Europska poduzetnička mreža). Centar za industrijsku suradnju EU-Japan djeluje kao kontakt točka EEN mreže u Japanu.
  • Step in Japan - besplatna logistička podrška Centra za industrijsku suradnju EU - Japan za MSP iz EU koje se nastoje probiti na japanskom tržištu (besplatni najam ureda do 30 dana i sl.)
  • EU-Japan Brief - publikacija o relevantnim temama iz djelokruga rada Centra
  • EU Business in Japan - information on Japan - internetski portal koji će biti pokrenut u siječnju 2014.g. (http://www.EUBusinessInJapan.eu/)
  • Nekoliko projekata razmjene s područja istraživanja, razvoja i inovacija (transfer tehnologija), klasteri, suradnja u znanosti i tehnologiji, projekt GNSS.Asia, informacijske i komunikacijske tehnologije, promoviranje u Japanu programa Horizon 2020)
  • Europski projekti koje Centar podupire: EU Gateway in Japan; IEJ:International Educators to Japan Programme; ETP:Executive Training Programme

Detaljne informacije o svim aktivnostima Centra nalaze se na njegovim službenim internetskim stranicama http://www.eu-japan.eu

Izvor informacija: VRH u Japanu

Podijeli
li
0