Program dodjele državnih potpora za razvoj Centara kompetencija

Program dodjele državnih potpora za razvoj Centara kompetencija
Ministarstvo gospodarstva

Dana 14. travnja 2015. godine na stranicama Ministarstva gospodarstva objavljena konačna verzija Programa dodjele državnih potpora za razvoj Centara kompetencija. Donošenju Programa prethodilo je pozitivno mišljenje Ministarstva financija, a Program možete preuzeti sa sljedećeg linka.

Podijeli
li
0