Program dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga

Program dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga
Ministarstvo gospodarstva

Na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva objavljena je konačna verzija Programa dodjele državnih potpora za povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

Donošenju Programa prethodilo je pozitivno mišljenje Ministarstva financija, a Program možete preuzeti sa sljedećeg linka

Podijeli
li
0