Produženje važenja Odluke o oslobađanju od plaćanja PDV-a i carine na uvoz roba za borbu protiv COVID-19

Produženje važenja Odluke o oslobađanju od plaćanja PDV-a i carine na uvoz roba za borbu protiv COVID-19
Carina

Odlukom EK ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/660 оd 19. travnja 2021. o izmjeni Odluke (EU) 2020/491 o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. produžen je, do 31.12.2021, rok važenje Provedbene odluke o oslobođenju od carine i PDV-a pri uvozu roba namijenjenih borbi protiv pandemije COVID-19.

Odluka je dostupna na poveznici

https://carina.gov.hr/UserDocsImages/8452/Odluka%20Komisije%20(EU)%202021_660%20o%20izmjeni%20Odluke%20Komisije%20(EU)%202020_491o%20oslobađanju%20od%20carina%20i%20PDV-a%20pri%20uvozu%20robe%20potrebne%20za%20borbu%20protiv%20učinaka%20pandemije%20bolesti%20COVID-19%20tijekom%202020.pdf

Podijeli
li
0