Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma EU-a i Moldove

Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma EU-a i Moldove
Moldova

Sporazum o pridruživanju između EU i Moldove potpisan je 27. lipnja 2014. te je stupio na snagu 1. rujna 2014., od kada je počela i njegova privremena primjena. 

Sporazumom se uspostavlja pridruživanje Unije i njezinih država članica i Republike Moldove, a u dijelu DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) ukidaju se uvozne pristojbe na gotovo svu trgovinu uz obvezujući okvir za zabranu svih proizvoljnih mjera za ograničavanje trgovine, uključujući izvozne pristojbe i količinska ograničenja za izvoz. DCFTA-om su ugovorene vremenski ograničene odredbe za osjetljive proizvode i pitanja, posebno tijekom prijelaznih razdoblja,  carinske kvote i mehanizmi protiv izbjegavanja mjera za osjetljive poljoprivredne proizvode. U prilogu XV. navedeno je snižavanje ili ukidanje carina za industrijske i poljoprivredne proizvode.

U smislu tehničkih prepreka u trgovini Republika Moldova postupno će prilagođavati svoje tehničke propise i norme propisima i normama EU-a. Sporazum u dijelu sukladnosti i prihvaćanja industrijskih proizvoda (ACAA) osigurat će određenim sektorima moldovskog zakonodavstva sustav nadzora tržišta sukladno EU-u.

Sporazum će u trgovini životinjama, biljkama i njihovim proizvodima osigurati usklađivanje zakonodavstva Moldove u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te dobrobiti životinja sa zakonodavstvom EU-a, te će osigurati uspostavu mehanizma radi rješavanja problema vezanih uz  sanitarne i fitosanitarne mjere.

Podijeli
li
0