Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma EU-a i Gruzije

Privremena primjena trgovinskih odredbi Sporazuma EU-a i Gruzije
Gruzija-zastava

Sporazum o pridruživanju između EU i Gruzije potpisan je 27. lipnja 2014. te je stupio na snagu 1. rujna 2014., od kada je počela i njiegova privremena primjena. 

Sporazumom se uspostavlja pridruživanje Unije i njezinih država članica i Gruzije, a u dijelu DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area) ukidaju se uvozne pristojbe na gotovo svu trgovinu uz obvezujući okvir za zabranu svih proizvoljnih mjera za ograničavanje trgovine, uključujući izvozne pristojbe i količinska ograničenja za izvoz. DCFTA-om su ugovorene vremenski ograničene odredbe za osjetljive proizvode i pitanja, posebno tijekom prijelaznih razdoblja,  carinske kvote i mehanizmi protiv izbjegavanja mjera za osjetljive poljoprivredne proizvode. Stranke su ukinule carine na robu podrijetlom iz druge stranke i to kako slijedi:

  • Prilogom II.A Sporazuma definirani su proizvodi koji se uvoze u EU bez carina u okviru dogovorenih carinskih kvota
  • Prilogom II.B Sporazuma definirani su proizvodi koji podliježu uvoznoj carini pri uvozu u EU ali su oslobođeni ad valorem uvozne carine
  • Prilogom II.C Sporazuma definirani su proizvodi koji podliježu mehanizmu za sprečavanje izbjegavanje mjera (članak 27. Sporazuma - odnosi se na poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode)

U smislu tehničkih prepreka u trgovini Gruzija će postupno prilagođavati svoje tehničke propise i norme propisima i normama EU-a. Sporazum u dijelu sukladnosti i prihvaćanja industrijskih proizvoda (ACAA) osigurat će određenim sektorima gruzijskog zakonodavstva sustav nadzora tržišta sukladno sustavu EU-a.

Sporazum će u trgovini životinjama, biljkama i njihovim proizvodima  osigurati usklađivanje zakonodavstva Gruzije u području sanitarnih i fitosanitarnih mjera te dobrobiti životinja sa zakonodavstvom EU-a, te će osigurati uspostavu mehanizma radi rješavanja problema vezanih uz  sanitarne i fitosanitarne mjere.

Podijeli
li
0