Prijave za autonomne tarifne suspenzije/kvote

3. ožujka 2014. - rok za podnošenje zahtjeva za stupanje na snagu od 1.1.2015. godine

Republika Hrvatska je članstvom u EU preuzela zajedničku trgovinsku politiku EU-a, a time i Carinsku tarifu EU-a. Sniženje carina je moguće zatražiti isključivo putem instituta tarifnih suspenzija/kvota koji je posebna trgovinska mjera usmjerena jačanju konkurentnosti industrije EU-a. Tarifnim suspenzijama/kvotama omogućuje se potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine za sirovine, polugotove proizvode ili komponente koje se ugrađuju u gotov proizvod.

3. ožujka 2014. godine je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje autonomne tarifne suspenzije/kvote, koje će stupiti na snagu 1.1.2015. godine

Zahtjev se podnosi Europskoj komisiji putem nadležnog tijela države članice – Republika Hrvatska/Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koje u Radnoj skupini za gospodarska tarifna pitanja prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaprima elektroničkim putem zahtjeve za odobrenje tarifne suspenzije/kvote najkasnije do 3. ožujka 2014. godine.

Detaljnije informacije, uvjeti i obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova  http://gd.mvep.hr/hr/izvoz-iz-rh/trgovinska-politika/mjere-trgovinske-politike/tarifne-suspenzije/.

Podijeli
li
0