Pretraživanje međunarodnih mjera ograničavanja koje provodi EU

Pretraživanje međunarodnih mjera ograničavanja koje provodi EU
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Od 1. siječnja 2018.g. na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova  http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/sankcije-i-mjere-ogranicavanja/  nalazi se vrlo pregledna i lako pretraživa stranica sa svim međunarodnim mjerama ograničavanja koje provodi EU. Stranici može pristupiti i direktno na  www.sanctionsmap.eu ).

Ova stranica može se pretraživati prema državama, prema vrstama sankcija i prema tome jesu li uvedene od strane EU-a ili UN-a,  te prema pojedincima i organizacijama koji se nalaze na sankcijskim popisima. Uz vrste sankcija navedene su i popisi, zakonski akti kojima su sankcije stupile na snagu te smjernice zbog kojih su uvedene sankcije. Stranicu redovno ažurira Europska komisija.

Na web stranici se nalaze detaljne upute za pretraživanje, a u slučaju da imate dodatnih pitanja molimo Vas da se obratite Danji Šilović Karić na 6444 632 ili danja.silovic-karic@mvep.hr

Podijeli
li
0