Pravila o podrijetlu robe za kemijske proizvode

TRAŽI SE OČITOVANJE

Pravila o podrijetlu robe za kemijske proizvode
Trgovinska politika

Nastavno na pregovore koje EU vodi s SAD oko sklapanja Sporazuma o transatlantskom partnerstvu u trgovini i ulaganju u listopadu ove godine raspravljalo se i o pravilima o podrijetlu robe za kemijske proizvode.

EK je iznijela prijedlog koji odražava položaj CEFIC-a (the European Chemical Industry Council).  

Navedenim prijedlogom predviđa se izmjena pravila o podrijetlu za velik obuhvat kemijskih proizvoda, a prema navodima poljske strane, pri tome nisu konzultirane nacionalne organizacije/institucije za kemijske proizvode.

Radi se o osjetljivim proizvodima i poljska strana smatra da bi se donošenjem izmijenjenih pravila o podrijetlu zaobišli najosnovniji procesi i pravila u proizvodnji na štetu kemijskih proizvođača iz EU za stjecanje EU podrijetla.

Konkretno, prijedlog EK je sljedeći: 

1. Neutralan za SAD industriju u (koja sirovinu za ove proizvode nabavlja na domaćem tržištu) ali potencijalno štetan za PL  industriju

2. Potencijalno će svesti naše proizvođače na tvrtke koje obavljaju samo miješanje i spajanje  (i time će se drastično smanjiti povoljno okruženje za pravu proizvodnju u EU

3. Donošenje ovakvih pravila bilo  bi presedan za druge sporazume o slobodnoj trgovini EU

Poljska se zalaže za sljedeće izmjene:

-          31. Poglavlje (gnojiva) – povratak u postojeći/stari prijedlog pravila – pravilo promjene tarifnog broja, brisanje miješanja iz prijedloga s liste kao operacije koja nosi podrijetlo  :

-          Tarifna oznaka 320611 (titanov dioksid) – povratak u postojeći/stari prijedlog pravila – pravilo promjene tarifnog broja, brisanje miješanja iz pravila

-          39. Poglavlje (plastika – tarifne oznake 3907 & 3908 – poliacetali & poliamidi) – brisanje miješanja iz liste  

Detaljnije obrazloženje EK prijedloga za novo pravilo:

Prijedlog novog pravila o podrijetlu za "miješanje" (mixing/blending)

Gnojiva se uglavnom, u zadnjoj fazi procesa, dobivaju miješanjem/spajanjem dva ili više sastojka, pri čemu je dodana vrijednost ovih radnji u cijeni gotovog proizvoda mala, iznosi do maksimalno 15% cijene proizvoda. Isto tako, prirodna plastika  se može modificirati miješanjem prirodne plastike i nove-svježe plastike dobivene kroz kemijski proces s  dodatnim tvarima, kao što su boje ili staklena vlakna koja služe za promjenu boje ili fizikalnih svojstava plastike. Proces modifikacije ne sudjeluje previše niti u troškovima proizvodnje (ovisno o plastici i vrsti izmjene, u većini slučajeva to može iznositi između 1-10% troškova). Prirodna/virgin plastika  i modificirana/složena se razvrstava u istu tarifnu oznaku s 8 znamenki.

Prijedlogom uvođenja novog samodostatnog pravila miješanja stavljaju se dosadašnja pravila na stranu i time se povećava rizik povećanog uvoza takvih gnojiva/svježe plastike/Titanium oxida (TiO2) u EU, te bi EU proizvođači bili svedeni na tvrtke koje samo miješaju i spajaju uvezena gnojiva/ i sastavljače uvezene plastike/sirovog TiO2.

Prijedlog novog pravila o podrijetlu - promjena tarifnog podbroja

Većina gnojiva u tarifnom broju 3102 mogu se proizvesti miješanjem amonijevog nitrata (310230) s različitim tvarima. Postojeća pravila o podrijetlu, zahtijevaju pravilo promjene tarifnog broja (Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim tarifnog broja proizvoda)  koje ograničava količinu uvezenog amonijevog nitrata koji se može koristiti u proizvodnji gnojiva. Promjenom ovog pravila u pravilo promjene tarifnog podbroja dopušta se da takve mješavine budu dobivene s uvezenim amonijevim nitratom. Isto tako, ovisno o podbroju, mnogo višekomponentnih gnojiva (NPKs) mogu se također proizvesti miješanjem s ostalim gnojivima iz istog tarifnog broja. Uvođenjem pravila promjene tarifnog podbroja omogućit će da NPKs mogu biti u potpunosti  proizvedeni od uvoznog diamonijeva fosfata (DAP). Isto vrijedi i za mješavine monoamonijeva fosfata MAP i DAP (podbroj 310540), koji se obično izrađuju od miješanja DAP (podbroj 310520) i/ili od titan dioksida (podbroj 320611), a koje bi se lako mogli dobiti od pigmenata i preparata zasnovanih na titan dioksidu osim onih koji sadrže 80% ili većegmasenog udjela TiO2.

Obrazloženje
Komisija tvrdi da će se mekšim pravilom o podrijetlu olakšati izvoz 30% kemijske proizvodnje u EU koja se trenutno ne može izvesti, jer ista trenutno ne ispunjava pravila o podrijetlu u trenutnim sporazuma o slobodnoj trgovini. O ovome se raspravljalo već nekoliko puta, te poljska strana ne može dovoljno argumentirati protiv ovih prijedloga bez dobivanja pristupa određenim dokumentima/analizama koje su temelj za omekšavanje pravila o podrijetlu za ove proizvode.

Poljska strana smatra da za gnojiva nema opravdanja za predlaganje omekšanih pravila. Sa stajališta SAD-a za izvoz u EU omekšano pravilo neće imati veće koristi za SAD, jer oni već sada imaju sva sredstva da proizvode praktički cjelovito dobivena gnojiva, uz jeftiniju energiju za proizvodnju (nije im potrebna relaksacija pravila). Industrija gnojiva u EU nikada nije izrazila svoju potporu za omekšano pravilo (zbog američke 0% MFN-stope carine za treće zemlje u ovom poglavlju također ne postoji motivacija za relaksaciju kad stopa već je 0 %). Ovaj prijedlog bit će međutim opasan presedan za sve ostale sporazume o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama. Zašto je EK sada predložila donošenje posebnih pravila o podrijetlu kada to nije opravdano?

U odnosu na druge proizvode, kao što je plastika, poljski zahtjev je ograničen na to da se miješanje/spajanje izostavi iz prijedloga, ali bi mogli pristati na uvođenje  pravila za promjenu tarifnog podbroja. Zbog toga nije nužno povratak na staro pravilo ukoliko se  miješanje/spajanje  izostavi s popisa radnji koje daju podrijetlo.

Poljska strana predlaže da se razmotri njihovo stajalište i traže podršku ostalih DČ.

Molimo da svoja mišljenja i komentare dostavite najkasnije do 10. studenoga 2015.g. na e-mail info@hrvatski-izvoznici.hr


Podijeli
li
0