Poziv za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine

Poziv za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine
Trgovinska politika

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještava da je  12. ožujak 2018. godine krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine.
 
Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja.
 
Krajnji rok za dostavu zahtjeva EK je 15. ožujak 2018. Nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.
 
Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:
 

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u dovoljnoj količini (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

 
Tarifne suspenzije/kvote se ne odobravaju za gotove proizvode.
 
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 12. ožujka 2018., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.
 
Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku) te ostale relevantne informacije kao i važeće uredbe nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/tarifne-suspenzije/
 
Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 6444 624 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 6444 626.

Izvor: MVEP

Podijeli
li
0