POZIV - 26. skupština HIZ-a

POZIV NA 26. SKUPŠTINU HRVATSKIH IZVOZNIKA

 

Upravni odbor HIZ-a

U Zagrebu, 21.11.2022.

Članovima HIZ-a,

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 5. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 16. studenoga 2023. u sjedištu DOK-ING d.o.o., Slavonska avenija 22 G, u Zagrebu, pozivamo Vas na 26. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u srijedu 29. studenoga 2023. godine, s početkom u 13.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 11.kat, u Zagrebu.


PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 26. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

 

1)       Otvaranje Skupštine

2)       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3)       Usvajanje dnevnog reda 26. skupštine HIZ-a:

           1. Izbor članova Radnog predsjedništva

           2. Izbor Verifikacijske komisije

           3. Izvješće Verifikacijske komisije

           4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

           5. Usvajanje plana rada i financijskog plana HIZ-a za 2024.g.

           6. Izmjene i dopune Statuta HIZ-a

            

                                                                                   Predsjednik UO HIZ-a

                                                                                         Davor Baković

Svim članovima HIZ-a je poštom poslan poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 26. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do utorka, 28. studenoga 2023. godine do 12 sati slanjem  na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr

Podijeli
li
0