POZIV - 24. skupština HIZ-a

POZIV NA 24. SKUPŠTINU HRVATSKIH IZVOZNIKA

 

Upravni odbor HIZ-a

U Zagrebu, 9.11.2022.

Članovima HIZ-a,

Na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 2. zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 8. studenoga 2022. elektronskim putem, pozivamo Vas na 24. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u ponedjeljak, 21. studenoga 2022. godine, s početkom u 13.30 sati, u hotelu Aristos, Cebini 33, u Buzinu- Zagreb.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 24. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

 

1)       Otvaranje Skupštine

2)       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3)       Usvajanje dnevnog reda 24. skupštine HIZ-a:

           1. Izbor članova Radnog predsjedništva

           2. Izbor Verifikacijske komisije

           3. Izvješće Verifikacijske komisije

           4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

           5. Usvajanje plana rada i financijskog plana udruge Hrvatski izvoznici za 2023.g.

         

                                                                                   Predsjednik UO HIZ-a

                                                                                         Davor Baković

Svim članovima HIZ-a je poštom poslan poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 24. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do četvrtka, 17. studenog 2022. godine do 12 sati slanjem  na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr.

Podijeli
li
0