Poziv - 18. skupština HIZ-a

utorak, 25. veljače 2020.g. od 13.00 sati, sjedište Končar-Elektroindustrije d.d., Fallerovo šetalište 22, Zagreb

Upravni odbor HIZ-a,


Članovima HIZ-a,

na temelju odluke Upravnog odbora HIZ-a, donijete na 5. sjednici Upravnog odbora HIZ-a, održanoj 12. veljače 2020. u Zagrebu, pozivamo Vas na 18. skupštinu Hrvatskih izvoznika koja će se održati u utorak, 25. veljače 2020. godine, s početkom u 13.00 sati, u sjedištu Končar-Elektroindustije d.d., Fallerovo šetalište 22, 11. kat, Zagreb.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 18. SKUPŠTINE HRVATSKIH IZVOZNIKA

1.       Otvaranje Skupštine

2.       Upoznavanje s Poslovnikom o radu Skupštine HIZ-a

3.       Usvajanje Dnevnog reda 18. skupštine HIZ-a:       

         1. Izbor članova Radnog predsjedništva

         2. Izbor Verifikacijske komisije

         3. Izvješće Verifikacijske komisije

         4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

         5. Izvješće Predsjednika o radu Udruge za 2019.g.

         6. Financijsko izvješće udruge Hrvatski izvoznici za 2019.g.


Svim članovima HIZ-a biti će dostavljen poštom poziv na adresu te molimo da prijavu predstavnika koji će sudjelovati na 18. skupštini HIZ-a posredstvom ispunjenog poziva dostave Tajništvu HIZ-a do ponedjeljka, 24. veljače 2020. godine do 10 sati slanjem na broj telefaksa: 01/49 23 797 ili na e-mail: info@hrvatski-izvoznici.hr.

Podijeli
li
0