Potpora internacionalizaciji MSP-a Europske unije prema trećim zemljama

Natječaj Organisation of EU-Third Country B2B,C2C and C2B Centred Events

Potpora internacionalizaciji MSP-a Europske unije prema trećim zemljama
COSME program

U okviru COSME programa objavljen je natječaj „Organisation of EU -Third Country B2B , C2C and C2B Centred Events at the Occasion of Major International Fairs Inside and Outside the EU“ (otvoren do 31.05.2016.)

Ovaj projekt se temelji na suradnji između Europske komisije i agencija/asocijacija država članica aktivnih na području internacionalizacije malih i srednjih poduzeća i cilj mu je poduprijeti organizaciju događaja EU - treće zemlje kao što su B2B ( business to business), C2C (cluster to cluster) i C2B (claster to business) sastanci unutar velikih međunarodnih sajmova (u i izvan EU-a). Plan je pokriti 10 sajmova u 2 godine. Svi zainteresirani sudionici imaju mogućnost svoja konkretna pitanja  koja se odnose na ovaj natječaj poslati u službeni mailbox naveden u obavijesti o ugovoru (nalazi se u dokumentaciji o natječaju) te će svi  odgovori biti objavljeni i svima dostupni.

Link na natječaj: https://ec.europa.eu/easme/en/tenders

Podijeli
li
0