„Poticanje energetske učinkovitosti“ do 1. rujna

Produljen rok za prijavu na pilot projekt

 „Poticanje energetske učinkovitosti“ do 1. rujna
HAMAG Invest

Produljen rok za prijavu na pilot projekt „Poticanje energetske učinkovitosti“

Krajem ožujka 2013. godine Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG Invest) objavila je Javni poziv za sufinanciranje konzultantskih usluga na Pilot projektu „Poticanje energetske učinkovitosti“. Cilj poziva je jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

Ovaj Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva definiranima Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07 i 53/12). Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 70.000 kuna. Intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova konzultantskih usluga. Rok za podnošenje prijava produžen je s 1. srpnja 2013. na 1. rujna 2013. godine.

 

VIŠE INFORMACIJA NA:

http://www.hamaginvest.hr/konzultantske-usluge/sufinanciranje-konzultantskih-usluga/projekt-ee/

Podijeli
li
0