Popis aktualnih FTA i autonomnih aranžmana

Popis aktualnih FTA i autonomnih aranžmana
Carina - novosti

Uputom Carinske uprave br. 3/13 "Primjena preferencijalne stope carine u EU" navedeno je da je Ugovorima o slobodnoj trgovini i autonomnim aranžmanima predviđena primjena preferencijalne stope carine za robu koja je stekla preferencijalno podrijetlo u određenoj zemlji ili grupi zemalja i prati je pravovaljani dokaz o podrijetlu robe, a za robu će se u okviru carinske unije primijeniti preferencijalna stopa carine na uvoz za robu koja je stekla status „robe u slobodnom prometu“ u zemlji izvoza, a ne na robu koja je stekla status robe s podrijetlom u zemlji izvoza.

Ujedno u prilogu 1. predmetne Upute nalazi se popis svih ugovora zajedno s pozivom na službeni list EU, vrstu dokaza o podrijetlu kao i rokove i iznose za male pakete i prtljagu putnika.

Kako je od 01.07.2013. kada je uputa stupila na snagu do danas došlo do više promjena (Ukrajina, Koreja, OCT zemlje, GSP, Srednja Amerika itd.), Carinska uprava, objavila je ažuriran Prilog 1 predmetne upute koji donosi Popis svih Ugovora o slobodnoj trgovini (protokola o podrijetlu) i autonomnih aranžmana.

Za sve pojedinosti pojedinog ugovora/aranžmana potrebo je direktan uvid u sam tekst istog.

Podijeli
li
0