Pojednostavljeni postupak izvoza uz uporabu komercijalnih isprava i pregled robe na granici nakon 01.05.2016.

Pojednostavljeni postupak izvoza uz uporabu komercijalnih isprava i pregled robe na granici nakon 01.05.2016.
Carina

S obzirom na kašnjenja Europske komisije u donošenju provedbenih akata neophodnih za primjenu Carinskog zakonika Unije i Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlameta i Vijeća, Carinska uprava RH uputila je obavijest hrvatskim gospodarstvenicima koji koriste pojednostavljeni postupak izvoza temeljem komercijalnih isprava uz pregled na granici da takav postupak neće moći koristiti nakon 30. travnja 2016. godine.

Svim korisnicima pojednostavljenog postupka izvoza temeljem komercijalne isprave uz pregled robe na granici predlaže se da umejsto pojednostavljenja prijeđu na korištenje pojednostavljenog postupka kućnog carinjenja uz uporabu potpune izvozne (ECS) deklaracije (tzv. status ovlaštenog izvoznika).

Više informacija možete pronaći u dokumentu u nastavku

Izvor: Središnji ured Carinske uprave RH

Podijeli
li
0