Poduzetnički impuls – INOZEMNI SAJMOVI

prijave od 20.7. - 3.8. 2015.

Poduzetnički impuls – INOZEMNI SAJMOVI
Poduzetnički impuls

Prihvatljivi prijavitelji:

Mikro, mala i srednja poduzeća:

 •  koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 •  koji imaju najmanje 1 zaposlenog,
 •  koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 •  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,
 •  koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore),
 •  koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednost ako su iste dobili (izuzetak su bespovratne potpore dodijeljene za provedbu projekata čiji ugovoreni rok za završetak još nije istekao),
 •  nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije.

Prihvatljivi troškovi su:

 •  troškovi zakupa izloženog prostora na sajmu koji se održava do kraja 2015. godine
 •  uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 •  troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2 kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva, u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa 
 •  transportni troškovi izložaka
 •  uvrštavanje u sajamski katalog
 •  trošak smještaja do kategorije tri zvjezdice
 •  trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz predmet Javnog poziva.

Neprihvatljivi troškovi su:

 •  troškovi nastali prije 1. siječnja 2015., kao i projektne aktivnosti nastale prije podnošenja prijave 
 •  porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 •  troškovi hrane, pića i cateringa
 •  svi ostali troškovi koji nisu vezani isključivo uz nastup na sajmu

Iznos sredstava:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna,
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 80.000,00 kuna.

Intenzitet potpore

 • za Podnositelje prijava koji su mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 80% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga

 Rok za prijavu:

 • prijave se zaprimaju isključivo od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine

Javni poziv i natječajna dokumentacija nalazi se na: MINPO.HR 

Podijeli
li
0