Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i tarifne suspenzije

Rok: 11. rujan 2019. godine

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i tarifne suspenzije
Trgovinska politika

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota,a koje će stupiti na snagu 1. srpnja 2020. godine je srijeda, 11. rujan 2019. godine.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Napominjemo da nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.

Postupak za sniženje ili ukidanje carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u EU  u dovoljnim količinama (otvara se kvota)  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

 

Tarifne suspenzije/kvote se ne odobravaju za gotove proizvode.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 11. rujna 2019., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.

Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku) nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/tarifne-suspenzije/

 Poveznice na važeće uredbe

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2070&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0999&from=hr  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0998&from=HR

 

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 127 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 132. 

Podijeli
li
0