Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

Rok za podnošenje zahtjeva: 10. rujan 2017.g.

Podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota
Trgovinska politika

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota je 10. rujan 2017.godine, za sve izmjene koje će stupiti na snagu 1. srpnja 2018. godine.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Krajnji rok za dostavu zahtjeva EK je 15. rujan  2017. Nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.

Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se ista:

  • ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u dovoljnoj količini (otvara se kvota);  te da
  • procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) iznose najmanje 15.000 €. 

Tarifne suspenzije/kvote se ne odobravaju za gotove proizvode.

 Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 10. rujna  2017., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.

Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku) te ostale relevantne informacije kao i važeće uredbe nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/tarifne-suspenzije/

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 6444 624 i  Tatjana Vinković, tatjana.vinkovic@mvep.hr, tel. 6444 623. 

Podijeli
li
0