Početak primjene FTA EU - Kolumbija

U SL L 201 od 26.07.2013. objavljena je obavijest o početku privremene primjene sa 1.08.2013. od strane Europske unije i Kolumbije Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane.  
Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, potpisan je u Bruxellesu 26. lipnja 2012 i objavljen u  SL L 354. 

Europska komisija objavila je privremenu primjenu predmetnog sporazuma sa Peruom sa 1.03.2013. u SL L 56 2013. 
Ujedno Europska unija i Kolumbija počinju privremeno primjenjivati gore navedeni sporazum od 1. kolovoza 2013. u skladu s člankom 330. stavkom 3. tog Sporazuma.

Pravila o podrijetlu sadržana su u Dodatku II Sporazuma. Primjenjuju se obostrani preferencijali i propisano je prilaganje dokaza o podrijetlu EUR 1, izjava na računu.

Podijeli
li
0