Pilot mjera "Brzim putem do inovacija (FTI)"

Natječaj otvoren do 01.12.2015.

Pilot mjera "Brzim putem do inovacija (FTI)"
Horizon in Brief
Za ukupno 16 inovativnih projekata, u koje su uključeni partneri iz 19 zemalja, Europska komisija osigurat će do tri milijuna eura po projektu u prvom krugu Brzog programa za inovacije, koji se provodi u okviru programa Horizon 2020.
Specifičan cilj natječaja je njegovanje multidisciplinarnog te trans-sektorskog pristupa. FTI projekti moraju biti poslovno orijentirani te jasno demonstrirati realnu mogućnost za brzu implementaciju inovacije na tržište. Ciljna kategorija su relativno zrele nove tehnologije, koncepti, procesi te poslovni modeli kojima je potreban posljednji razvojni korak kako bi postigli širu implementaciju na tržištu. 

Prihvatljive aktivnosti:
Natječaj spada u skupinu inovativnih aktivnosti koje se sastoje od aktivnosti usmjerenih na proizvodnju planova te aranžmana ili dizajna za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Prihvatljivo provođenje aktivnosti uključuje izradu prototipa, testiranje, demonstriranje, pilotiranje, validaciju i tržišnu replikaciju širokog obuhvata.

Iznos sufinanciranja:

Maksimalan iznos sufinanciranja po projektu je 3.000.000,00 eura.

Način prijave:

Projektni prijedlog mora biti sastavljen u obliku poslovnog plana i pritom posebnu pozornost treba posvetiti mogućnostima tržišne eksploatacije ideje te zaštiti intelektualnih i vlasničkih prava. Projektna prijava podnosi se od strane projektnog konzorcija koji se sastoji od najmanje tri projektna partnera iz tri različite države sudionice programa Horizon 2020. Jedan od sudionika konzorcija mora biti predstavnik industrijskog sektora, a najveći broj projektnih partnera je 5.

Osim krajnjeg roka prijave koji je 1. prosinca 2015. godine, postoje i dva međuroka (Cut-off date(s)) koji su 29. travnja i 1. rujna 2015. godine.

Izvor: www.europski-fondovi.eu

Podijeli
li
0