Partnerske konzultacije za EU fondove

Hrvatska i fondovi Europske unije 2014-2020.: Ulaganje u budućnost

Partnerske konzultacije za EU fondove
Strukturni fondovi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije poziva zainteresiranu javnost na dostavu komentara i mišljenja na prijedlog strategije i područja ulaganja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. godine.  

U tu svrhu pripremilo je Konzultacijski dokument, čime je nastavljen proces javnih konzultacija vezano uz planiranje i programiranje europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine započet u lipnju 2013. Prijedlog strategije i područja ulaganja rezultat su opsežne pripreme i angažmana različitih dionika koji su uključeni u sam postupak programiranja kroz rad Koordinacijskog povjerenstva i Tematskih radnih skupina. Kroz Konzultacijski dokument sažeto su predstavljeni prijedlozi strategije i područja ulaganja te se stavljaju na razmatranje ključne pretpostavke vezano uz problematiku pojedinih sektora. Prijedlozi za ulaganja iz strukturnih i investicijskih fondova pripremljeni su sukladno zakonodavnim prijedlozima za Kohezijsku politiku i Zajedničkom strateškom okviru poštujući zajedničke europske ciljeve strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast.

Datum objave: 26. studenoga 2013. godine
Datum do kojeg se zaprimaju komentari: 20. siječnja 2014. godine

Dokumenti

Konzultacijski dokument "Hrvatska i fondovi Europske unije 2014-2020: Ulaganje u budućnost"
Konzultacijski obrazac
Analitičke podloge za partnerski sporazum (Ekonomski institut, Zagreb)

Kako se očitovati?

Svoje mišljenje na prijedlog strategije i područja ulaganja za razdoblje 2014.-2020. godine svi zainteresirani mogu dostaviti u obliku ispunjenog Konzultacijskog obrasca do 20. siječnja 2014. godine poštom ili e-mailom na adresu:

Uprava za strateško planiranje
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske
Račkoga 6, 10000 Zagreb
E-mail: konzultacije2014-2020@mrrfeu.hr

Odgovori na pitanja navedena u Konzultacijskom obrascu utjecat će na oblikovanje konačnog teksta Partnerskog sporazuma i operativnih programa koji su trenutno u fazi pripreme te koje će Hrvatska podnjeti Europskoj komisiji u prvoj polovici 2014. godine. Zaprimljeni odgovori će se razmatrati zajedno sa stajalištima izraženim u različitim formalnim postupcima pripreme plansko-programskih dokumenata te konzultativnim procesima.

Program ruralnog razvoja

Osim plansko-programskih dokumenata za provedbu Kohezijske politike 2014.-2020. godine, Republika Hrvatska izrađuje i Program ruralnog razvoja radi učinkovite provedbe politike ruralnog razvoja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije. Program ima za cilj definirati mjere potrebne za dostizanje tri glavna cilja Zajedničke poljoprivredne politike:

1.         Poticanje konkurentnosti poljoprivrede
2.         Osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama
3.        Postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Kroz odabrane mjere unutar šest prioriteta za ruralni razvoj na razini Europske unije, osim dostizanja strateških ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike, doprinosi se i ostvarivanju strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Više informacija dostupno je na linku http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129

Upite vezano uz Program ruralnog razvoja moguće je slati na e-mail adresu: eafrd@mps.hr

Podijeli
li
0