Održana 20. skupština HIZ-a

Održana 20. skupština HIZ-a
Održana 20. skupština HIZ-a

Udruga Hrvatski izvoznici održala je u srijedu, 07. srpnja 2021.g., od 12.00 sati, svoju dvadesetu po redu Skupštinu Udruge.

Na redovnoj 20. skupštini HIZ-a usvojene su sa svim danim glasovima nazočnih članova Udruge  Izmjene i dopune Statuta Hrvatskih izvoznika, a koje glase:

  1. Članak. 21. st 4.“ mijenja  se tako da sada glasi: „Upravni odbor HIZ-a saziva Skupštinu i priprema dnevni red Skupštine. Predsjedništvo HIZ-a predlaže sastav Radnog predsjedništva Skupštini. Poziv za Skupštinu objavljuje se na web stranici HIZ-a sedam dana prije zasjedanja Skupštine“.
  1.  U članku 21. st 5. dodaje se riječ elektronskim putem pa st 5 sada glasi: „Svim članovima HIZ-a u skladu s odlukom Predsjedništva dostavlja se elektronskim putem materijal, vezan uz dnevni red Skupštine, potreban za raspravu i odlučivanje, kako bi svi članovi HIZ-a mogli dati svoje primjedbe i prijedloge u određenom roku prije održavanja Skupštine HIZ-a“.
  1.  U članku 21. iza st 2. dodaje se novi stavak koji glasi: „Skupština se u pravilu održava u fizičkoj prisutnosti članova skupštine. Za slučaj izvanrednih okolnosti, Skupština se može održati i elektronskim putem na način da se materijal s točkama dnevnog reda i prijedlozima odluka unaprijed pošalje članovima skupštine. Glasovanje se vrši elektronski i o rezultatima se članovi Skupštine obavještavaju isti dan.“
  1.  U članku 24. st 2. umeće se rečenica koja glasi: “Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati u fizičkoj prisutnosti ili putem „platforme“ pa sada st 2 glasi: „Upravni odbor HIZ-a redovito se sastaje najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće. Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati u fizičkoj prisutnosti ili putem „platforme“. U slučaju potrebe mogu se sazivati i izvanredna zasjedanja Upravnog odbora. U slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici Upravnog odbora, član Upravnog odbora može i prije održavanja sjednice Upravnog odbora, glasovati putem telefaxa ili e-maila ili može opunomoćiti drugu osobu da glasuje u njegovo ime.“
  1.  U članku 25. st 3. mijenja se broj potpredsjednika na sedam i st. 3. sada glasi: „Na prijedlog Predsjednika Predsjedništvo odlučuje o zaduženjima potpredsjednika HIZ-a. Predsjedništvo HIZ-a čine Predsjednik HIZ-a, zamjenik Predsjednika HIZ i sedam potpredsjednika, koje bira Skupština s mandatom od četiri godine i može se opetovati“.
Podijeli
li
0