Održana 13. skupština HIZ-a

Održana 13. skupština HIZ-a
Održana 13. skupština HIZ-a

U utorak, 27. veljače 2018.godine održana je 13. redovna skupština udruge Hrvatski izvoznici na kojoj je Skupština usvojila izvješće o radu udruge Hrvatski izvoznici u 2017.godini te financijsko izvješće Udruge za 2017. godinu.

Predsjednik Bago je kao dva ključna problema s kojima se suočavaju Hrvatski izvoznici istaknuo nepostojanje sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između SAD i RH te tečajnu politiku.

Najavljena je slijedeća 14. skupština HIZ-a za rujan 2018.godine koja će biti izborna skupština.

Podijeli
li
0