Od sada sredstva za pripremu i naplatu izvoznih poslova već po kamati od 3%

Od sada sredstva za pripremu i naplatu izvoznih poslova već po kamati od 3%
HBOR

HBOR je smanjio osnovnu kamatnu stopu po programu Priprema izvoza koja sada iznosi 3 posto umjesto dosadašnjih 4. Za izvoznike početnike, odnosno ona društva koja prvi put izvoze ili izvoze prvi put novi proizvod ili na novo tržište osnovna kamatna stopa iznosi 2 posto.

Program je namijenjen svim izvoznicima koji se susreću s nedostatkom obrtnih sredstava potrebnih za cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova. Krediti se odobravaju putem 23 poslovne banke s kojima je sklopljen ugovor o suradnji. Od sada je moguće i  izravno kreditiranje od strane HBOR-a za male i srednje poduzetnike čija aktiva iznosi preko 50 milijuna kuna i kojima su potrebna sredstva veća od 10 milijuna kuna za pripremu roba za izvoz. Sredstva se odobravaju u obliku revolving kredita u kunama uz valutnu klauzulu.

Radi se o jednom od najčešće korištenih kreditnih programa HBOR-a putem kojeg je do sada odobreno više od 3,2 tisuće kredita u vrijednosti većoj od 23,2 milijarde kuna.

Pored kreditiranja obrtnih sredstava potrebnih za pripremu roba za izvoz i izvoz roba, HBOR kao izvozna banka i izvozno-kreditna agencija nudi i mogućnost kreditiranja kupaca u inozemstvu te osiguranje izvoznih potraživanja od političkih i komercijalnih rizika. Također, po drugim programima kreditiranja, za primjerice investicije u modernizaciju i povećanje konkurentnosti, HBOR izvoznicima nudi povoljnije uvjete financiranja, odnosno kamatne stope od 2,3 ili 4 posto.

IZRAČUN KAMATNE STOPE

Kamatna stopa se utvrđuje na temelju osnovne stope i marže koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu klijenta i ponuđenim instrumentima osiguranja

                Visina kamatne stope za (krajnjeg) korisnika kredita

 

Kreditni rang

Kolateralizacija (osiguranje)

Visoka

Normalna

Niska

Jak (AAA-A) (1-3)

3,0%*

3,0%*

3,0%*

Dobar (BBB) (4-6)

3,0%*

3,0%*

3,0%**

Zadovoljavajući (BB) (7,8)

3,0%*

3,0%**

4,2%

Slab (B) (9)

3,0%**

4,2%

6,5%

Loš / financijske teškoće (10)

4,2%

6,5%

9,7%

 

*za izvoznike početnike kamatna stopa iznosi 2%

**za izvoznike početnike kamatna stopa iznosi 2,5%

Podijeli
li
0