Objavljena matrica PanEuroMed

s datumima primjene pravila o podrijetlu regionalne Konvencije

Objavljena matrica PanEuroMed
Europska komisija

Europska komisija nakon izmjene pojedinih Ugovora država ugovornica PEM Konvencije, ili sklapanja novih, redovito u Službenom listu EU – serije C objavljuje Matricu koja označava datume od kada postoji mogućnost primjene dijagonalne kumulacije između pojedinih država. Zadnja matrica je objavljena 30. lipnja 2015. i nalazi se u priloženom dokumentu.

PRIDRUŽENI DOKUMENTI:

  • pdfMatrica – obavijest Europske komisije o datumima primjene pravila o podrijetlu regionalne Konvencije o PanEuroMediteranskim pravilima podrijetla u pogledu mogućnosti dijagonalne kumulacije u paneuromediteranskom području

izvor: carina.hr

Podijeli
li
0