Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

10. rujna 2016. godine je krajnji rok za podnošenje zahtjeva

Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota
Trgovinska politika

Sniženje carina u EU moguće je zatražiti isključivo putem instituta tarifnih suspenzija/kvota, posebne trgovinske mjere usmjerene jačanju konkurentnosti industrije EU-a, koja omogućuje proizvođačima potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine za sirovine, polugotove proizvode ili komponente koje se ugrađuju u gotov proizvod.

Zahtjev se podnosi Europskoj komisiji putem nadležnog tijela države članice – Republika Hrvatska -Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja.

Zahtjeve za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaprima elektroničkim putem najkasnije do 10. rujna 2016. godine.

Podrobnije informacije, uvjeti i obrasci za podnošenje zahtjeva nalaze se pod naslovom -Gospodarska diplomacija/Trgovinska politika/Tarifne suspenzije.

http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/tarifne-suspenzije/

Izvor: MVEP

Podijeli
li
0