Obavijest o podnošenju zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota,

10. rujan 2015. godine krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina i otvaranje kvota

Obavijest o podnošenju zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota,
Trgovinska politika

Postupak za sniženje ili ukidanje stope carine za uvoz određene sirovine može na razini EU-a pokrenuti svaki pojedinačni proizvođač pod uvjetom da se:

  • ista ne proizvodi niti ju je moguće nabaviti na teritoriju EU-a i zemalja s kojima EU ima zaključene ugovore o povlaštenom trgovinskom režimu (odobrava se suspenzija) ili nije dostupna u dovoljnoj količini (otvara se kvota);
  • da su procijenjene godišnje uštede za proizvođača na ime oslobođenja od carine (ili smanjenja carine) u iznosu od najmanje 15.000 €. 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sniženje/ukidanje carina (tarifne suspenzije) i otvaranje kvota je 10. rujan 2015. godine.

Tarifne suspenzije/kvote se ne odobravaju za gotove proizvode. Također, ne odobravaju se  trgovcima.

Zahtjev za sniženje/ukidanje carine ili otvaranje kvote podnosi se Europskoj komisiji (EK) putem Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje prezentira zahtjev i zastupa interese podnositelja. Krajnji rok za dostavu zahtjeva EK je 15. rujan 2015. Nepotpune zahtjeve EK ne razmatra.

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova zahtjev je potrebno dostaviti u elektroničkom obliku (na hrvatskom i na engleskom jeziku) najkasnije do 10. rujna 2015., kako bi se zahtjevi pregledati, provjerili, po potrebi nadopunili dodatnim informacijama te proslijedili u propisanom roku EK.

Obrasci zahtjeva (na hrvatskom i na engleskom jeziku) te ostale relevantne informacije vezano uz suspenzije i kvote kao i važeće uredbe nalaze se na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova: http://gd.mvep.hr/hr/trgovinska-politika-europske-unije/tarifne-suspenzije/

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Tatjana Vinković, tatjana.vinkovic@mvep.hr, tel. 6444 623  i Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr tel. 6444 624.

Podijeli
li
0