Obavijest Carinske uprave RH

Obavijest Carinske uprave RH
Carina

Carinska uprava Republike Hrvatske obavještava gospodarstvenike koji sudjeluju u carinskom poslovanju da je ravnatelj Carinske uprave donio odluku Klasa:023-01/20-03/22; Ur.broj: 513-02-1210/1-20-1 od 15. ožujka 2020.g. kojom se dodatno uređuje organizacija rada carinske službe u izvanrednim okolnostima izazvanim širenjem virusa COVID-19.

Ovom odlukom omogućeno je provođenje propisanih uvoznih carinskih procedura i postupaka na graničnom prijelazu na kojem se robu unosi na granično područje (čime se omogućava upućivanje robe s granice na mjesta istovara tj. bez uobičajenog upućivanja na carinjenje na unutarnjim ustrojstvenim jedinicama) i kontinuirano 24-satno carinjenje roba na tim graničnim prijelazima.

Primarni ciljevi ove Odluke su zaštititi zdravlje osoba koje sudjeluju u prijevoznim i logističkim operacijama u lancu opskrbe i službenih osoba koje sudjeluju u provedbi propisanih formalnosti, te istovremeno olakšati međunarodnu robnu razmjenu i osigurati redovnu opskrbu tržišta.

S tim ciljem rad carinske službe na graničnim prijelazima organizira se na način da se omogućuje uvozno carinjenje pošiljki roba namijenjenih krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj u režimu 24/7 (neprekidno svakog dana u tjednu).

1. Bajakovo

2. Erdut

3. Slavonski Šamac

4. Stara Gradiška

5. Kamensko

6. Vinjani Donji

7. Nova Sela

8. Karasovići

Dodatno su pojačani ljudski resursi na navedenim graničnim prijelazima,a svim ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave u čijem je djelokrugu rada provedba carinskog nadzora nad robama i putnicima naloženo je službeno postupanje odgovarajuće prilagoditi posebnostima izvanrednih okolnosti.

Upućuju se prijevoznici i drugi gospodarstvenici koji sudjeluju u prekograničnom carinskom poslovanju da svoje pošiljke, koliko je to moguće, usmjere prema prednje navedenim graničnim prijelazima.

Podijeli
li
0