Novi ciklus tarifnih suspenzija i kvota

Rok za ponošenje prigovora: 16.11.2023.

Novi ciklus tarifnih suspenzija i kvota
Trgovinska politika

Države članice EU-a zatražile sniženje/ukidanje carina u okviru novog ciklusa tarifnih suspenzija i kvota za listu proizvoda koje će nakon usuglašavanja država članica i EK te propisane procedure stupiti na snagu 1.7.2023. Odobrene suspenzije i kvote odnosit će se na sve države članice, bez obzira koja je država članica podnijela zahtjev. Ljubazno molimo da izvijestite svoje članice da su u mogućnosti uložiti prigovor na zahtjeve za sniženje ili ukidanje carina ili otvaranje kvota za robu navedenu u listi  ukoliko tu robu proizvode. Naime, ako se  roba za koju je zatražena suspenzija ili kvota proizvodi u nekoj od država članica EU-a ili u Turskoj (u Carinskoj je uniji EU-a za industrijske proizvode), ta je država u mogućnosti u ime svojih proizvođača uložiti prigovor te onemogućiti odobrenje tarifne suspenzije ili kvote.

Prigovor se podnosi Ministarstvu vanjskih i europskih poslova elektroničkim putom na obrascima  na hrvatskom i na engleskom jeziku na e-mail adrese: nada.mincic@mvep.hr  i/ili tonko.dolezal@mvep.hrRok za podnošenje prigovora: najkasnije do 16. studenoga 2023.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prigovor prosljeđuje EK i zastupa interese podnositelja.   

Napominjemo da lista nije prevedena na hrvatski jezik obzirom da je u pitanju radni materijal podložan daljnjim izmjenama sukladno obradi zahtjeva i  raspravama država članica na sastancima koji slijede u okviru nadležnog radnog tijela Komisije.  U listi su navedene tarifne oznake, opis robe, mjera koja se traži - suspenzija (S) - odnosi se na neograničene količine ili kvota (Q) -  količina i razdoblje, radi li se o novom zahtjevu (New) ili izmjeni (Amendment), država članica koja je podnijela zahtjev te država članica koja se tome protivi te javni komentari.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju stoje Nada Minčić, nada.mincic@mvep.hr - tel. 4598 126 i  Tonko Doležal, tonko.dolezal@mvep.hr, tel. 4598 130. 

Podijeli
li
0